Podsobite , a to ne razobrat'sja kak vytjanut' zip file iz tekstovogo dokumenta???


[ Комментарии ] [ Добавить комментарий ] [ Доска объявлений HackZone ]

Отправитель: VladNo, October 07, 1998, 02:38:39:

Eto primer nachala etogo textovogo dokumenta.....
I kak s nim byt' ne znau......

section 1 of uuencode 5.22 of file exampel.zip by R.E.M.

begin 644 exampel.zip
M4$L#!!0````(``Q2,!V^[email protected][email protected]@``[email protected]```,````5$5,14-21#$N05--Q5G=
M_L2YL])N,G3)"T+
MN,?;-'\&%^41>-LR1C3-7S'4V)\O&`AF'V:^:U^Z[R\&$'SXZ/V+K?D3=_PP
M\N`56PJ\NS/OGP\,V-\%[(;0FGH\GIQFF;@
M*GK/^W0[=NYZZ9>"WO-FP?1>[email protected][0^.5YX]S,;^[email protected];9;F*'^&.67_
MUQA^LR5NN`Y\#P[OPYU+W,4>W*J-6U2X"XG[]-B+&[;Y/3*V"1-5F1=YHB2-!%.5VA[W;RQY,]^8^PS\WEHZ/N(8'S[A$-F9_
M:?41]


Комментарии:


Цитировать сообщение


[ Комментарии ] [ Доска объявлений HackZone ]